Vårt fokus är på mätteknik

 Provar, mäter & analyserar       – Vi utför ex. EMC-mätningar, optiska mätningar, etc. 
• Kalibrerar mätdon                      – Läs mer om vilka mätdon och storheter under ”Tjänster”
• Konstruerar mätinstrument       – Vi konstruerar såväl mätinstrument som givare
• Bygger mätsystem                     – Standardiserat eller skräddarsytt efter just Dina önskemål
• Utför konsultuppdrag                 – Specialister och projektledare med lång erfarenhet
• Utbildar inom teknik                  – Se vårt urval av kurser inom teknikområdet under ”Kurser”
• Utvecklar & säljer produkter    – Mer om våra egenutvecklade produkter under ”Produkter”

BlueCenter är specialiserat på mätteknik med fokus på industriell effektivisering och kvalitetssäkring. Vi har mångårig erfarenhet av utvecklings- och förbättringsprojekt inom industrin, men också renodlade FoU-projekt med offentlig publicering av resultat.

Kan Du svara ja på någon av nedanstående frågor…?

Vill Du effektivisera Din produktion, mätmetoder eller arbetssätt?
Har Du kvalitetsproblem eller önskar säkra kvalitetsmätningen?
Behöver Du kompetensutveckla personalen?
Letar Du efter erfarna konsulter eller specialister inom teknisk utveckling?
Söker Du någon som kan utföra experimentella mätningar eller avancerad analys/felsökning?
Är det aktuellt med EMC-mätningar eller kalibrering av mätdon?
Har Du behov av hjälp med produktutveckling eller utveckling av ny teknik?
Skulle trådlös dataloggning och beröringsfri mätning lösa dina problem?
Är Du i behov av mät- eller övervakningssystem?
Kommer Du att investera i eller hyra system för maskin- eller produktionsuppföljning?
Letar Du efter någon kvalificerad projektledare eller chef som kan gå in som konsult med kort varsel?

Om Du kunde svara ja, föreslår vi att Du tittar närmare på vårt utbud och gärna kontaktar oss för mer information!