Aktuellt

Seminarier

Under innevarande år kommer vi att eventuellt anordna några seminarier under olika teman. Exempel på teman är Produktionseffektivisering, Kvalitetssäkring, Maskinvision, EMC och Provningsteknik. Mer information om innehåll, tid och plats samt inbjudan kommer!

Kurser

Vi har kurser inom tre utbildningsområden, som är Teknik, Ledning och Produktion. Vårt kursprogram sträcker sig över hela året, och kurser anordnas såväl hos kund som på andra platser och i digital form på webben. Mer information om kurser finns under fliken ”Kurser”.

Hela vårt utbud av kurser, fler än 150 olika kurser, finns i vår kurskatalog. Beställ kurskatalogen utan kostnad genom att skicka namn på företag/organisation och kontaktperson samt e-postadress till order@bluecenter.se.

Under februari – juni 2024 är för närvarande följande öppna kurser på gång (datum fastställs först när tillräckligt många intresseanmälningar inkommit):

  • Form- och lägetoleranser, plats och datum ännu ej fastställt
  • Ny som teamledare, plats och datum ännu ej fastställt
  • Elsäkerhet, plats och datum ännu ej fastställt
  • Konflikthantering, plats och datum ännu ej fastställt
  • Ny som chef, plats och datum ännu ej fastställt
  • Coachande ledarskap, plats och datum ännu ej fastställt
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, plats och datum ännu ej fastställt

Fler öppna kurser och kurstillfällen kan tillkomma beroende på önskemål och intresseanmälningar!

Demodagar

Vi anordnar demodagar för våra produkter. Nästkommande tillfälle är inplanerat till 17:e maj i Kristianstad, och handlar om ett dataloggningssystem!

För mer information, kontakta oss.