Produkter

Vår strategi är att utveckla och sälja bärkraftiga produkter med utgångspunkt ifrån våra kunders behov. Målet är att paketera produkterna på sådant sätt att vi skapar mervärden för våra kunder.

Vi arbetar med aktiv återkoppling, vilket innebär att vi utvecklar ständigt såväl hårdvara som mjukvara med fokus på önskemål och synpunkter ifrån våra kunder. Det innebär att det finns stora möjligheter att påverka kommande produkter.

Vid behov erbjuder vi skräddarsydda utbildningar i syfte att få största möjliga utnyttjande av våra produkter. Det kan handla om allt från kortare kom-igång-utbildningar till mer fördjupade utbildningar för avancerade användare.

Produktkategorier

Välj produktkategori nedan och klicka på den för informations- och datablad:

– Maskin- och produktionsuppföljning (stopptidsmätning, maskinanalys, etc.), läs mer
– Tjockleksmätning, läs mer
– Töjningsmätning, läs mer
– Parameterövervakning, läs mer
– Svetsövervakning (övervakningssystem, parameteranalys, etc.), läs mer
– Kamerabaserad avsyning (ytdefeketer, sprickor, färgbestämning), läs mer
– Felsökning (analysator för pneumatik och hydraulik), läs mer
– Mätsystem, läs mer
– Datainsamling (datalogger, mätmoduler, etc.), läs mer

Kontakta oss gärna för mer information om våra produkter!