Om oss

Vår verksamhet

BlueCenter Sweden har som mål att tillhandahålla helhetslösningar och erbjuda kvalificerade tjänster, utbildningar och produkter inom framförallt områdena industriell effektivisering och teknisk kvalitetssäkring. Vår vision är att vara ledande i hållbar utveckling inom svensk industri. Verksamheten bedrivs med både egen anställd personal och inhyrda konsulter, som besitter hög kompetens inom sina fack. Vi samarbetar också med noga utvalda företag, som kan komplettera oss resursmässigt.

Inom BlueCenter Sweden bedrivs teknisk utveckling, både på uppdrag och för egen strategisk produktutveckling. Vi har egna laboratorier och tillverkningsresurser, för såväl experimentell som produktiv verksamhet. Produkt- och prototyptillverkning sker helt eller delvis hos oss. Vi erbjuder ett flertal kurser, som i huvudsak täcker områdena Teknik, Ledning och Produktion. Många av dessa kurser karaktäriseras av en riklig portion laborativa moment i kombination med nödvändig teori, som kan anpassas efter kundens behov och önskemål. Vi säljer dels produkter som vi utvecklat och tillverkar dels produkter som kommer ifrån andra tillverkare och som vi noga verifierat. Produkterna kan vara såväl enstaka komponenter som systemlösningar.

Vår kompetens

Vår specialistkompetens sträcker sig över både det tekniska och beteendevetenskapliga planet, vilket innebär att vi kan ta ett helhetsansvar för såväl implementering som kompetensutveckling. De ämnesområden som utgör tyngdpunkten i vårt tekniska kunnande är framförallt mät- och analysteknik, signalbehandling, mätgivare och antenner, EMC, maskinvision och bildbehandling, industriell system- och programvaruutveckling, ljud- och vibrationsteknik, trådlös kommunikation, Bluetooth, förbättringsteknik, produktutveckling från idé till verifierad produkt samt olika former av beräknings- och simuleringstekniker. Inom det beteendevetenskapliga ämnesområdet ligger tyngdpunkten huvudsakligen på ledarskap, teambildning och organisation samt arbets- och organisationspsykologi.

Några skäl till att välja just oss som konsulter…

√   Specialister inom området mätteknik
√   Mångårig praktisk erfarenhet av mätuppdrag
√   Utvecklar specialanpassade givare
√   Tillgång till modern och avancerad mätutrustning
√   Egna laboratorier för EMC, maskinvision, kalibrering och utveckling
√   Utvecklar mät- och analysprogramvaror samt mätinstrument
√   Kalibrerar och utför mätuppdrag i egna laboratorier
√   Mätutrustning och utvecklingsverktyg för Bluetooth
√   Möjligheter för experimentella mätningar även hos kund