Kurser

Vi erbjuder både standardkurser och kundanpassade kurser inom ett flertal ämnesområden. Standardkurser har ett fastställt upplägg och innehåll, medan kundanpassade kurser antingen består av valda delar ifrån standardkurserna eller specialutvecklade kursmoment. Det kan handla om allt från enstaka kurser på några timmar till mer omfattande utbildningar bestående av flera delkurser. Kurserna genomförs antingen på någon utvald ort eller på plats hos kunden alternativt i digital form via internet.

Vi har kurser inom tre utbildningsområden, som är Teknik, Ledning och Produktion. Hela vårt utbud av kurser, fler än 150 olika kurser, finns dels i nedanstående lista, dels i vår kurskatalog. Kursbeskrivning till inplanerade öppna kurser eller offererade kurser kan lämnas. Beställ kurskatalogen utan kostnad genom att skicka namn på företag/organisation och kontaktperson samt e-postadress till order@bluecenter.se.

Kursanmälan finns utförligt beskriven i kurskatalogen. Antingen görs kursanmälan genom att skicka uppgifterna enligt anmälningsblanketten till order@bluecenter.se (se kurskatalog) eller uppge uppgifterna via telefon under de telefontider som anges under fliken ”Kontakta oss”.

Några recensioner hämtade från kursutvärderingar:

”Bra innehåll, upplägg och lärare”

”Perfekt kurs som både var intressant och givande. Kursledaren var pedagogisk och trevlig”

”Bra och mycket kunnig kursledare”

”Gillar absolut alla verkliga exempel som gavs i kursen av en skicklig lärare”

”Bästa kursen jag varit på. Fick svar på alla mina frågor och en kanonbra kurslärare”

 

OBS! Inplanerade öppna kurser finns listade under fliken ”Aktuellt”.

 

Teknik

Mät- och ritningsteknik

Kurserna inom ämnesområdet Mät- och ritningsteknik är speciellt framtagna för produktionspersonal som ska kunna hantera vanligt förekommande handmätdon och utföra kontrollmätningar samt kunna läsa och tolka olika typer av ritningar inklusive form- och lägestoleranser. Teori och praktiska övningar blandas.

Ritningsläsning, grundkurs T180601   2 dagar
Ritningsläsning maskin, grundkurs T180602   2 dagar
Ritningsläsning el, grundkurs T180603   2 dagar
Form- och lägetoleranser, grundkurs T180604   2 dagar
Mätteknik och handhavande av mekaniska handmätdon T180605   1 dag
Mätteknik och handhavande av elektriska handmätdon T180606   1 dag

 

Elektrisk och optisk mätteknik

Inom ämnesområdet Elektrisk och optisk mätteknik finns kurser anpassade för såväl utvecklingsingenjörer och konstruktörer som underhållstekniker. Fokus ligger framförallt på mätmetoder, funktion och användning av vanligt förekommande givare samt val och anpassning av givare. Både berörande och beröringsfri mätning behandlas. LASER-teknik och maskinvision utgör specialinriktningar inom optisk mätteknik, där tyngdpunkten ligger på tillämpningar och verkliga fall. Metodiken vid kalibrering av olika mätinstrument och givare behandlas med avseende på tillämpningar. Teori och praktiska övningar blandas.

Elektrisk mätteknik och mätgivare, grundkurs T180607   2 dagar
Val av mätgivare och anpassningselektronik T180901   1 dag
Beröringsfria mätmetoder och mätgivare T180902   1 dag
Mätmetoder och mätteknik vid felsökning T180903   1 dag
Optisk mätteknik med LASER-teknik, grundkurs T180608   2 dagar
Maskinvision från grunden del 1 – Introduktion T180609   1 dag
Maskinvision från grunden del 2 – Ljus och belysningsteknik T180610   1 dag
Maskinvision från grunden del 3 – Ljussättning och rörelsehantering T180611   1 dag
Utveckla en egen maskinvisionapplikation och testa i utprovningscell T180612   Offert
Kalibrering av mätinstrument och givare, grundkurs T180904   1 dag

 

Elteknik

Kurserna inom ämnesområdet Elteknik sträcker sig från grundnivå till mer avancerade nivåer och är särskilt anpassade för såväl utvecklingsingenjörer och konstruktörer som elektriker och underhållspersonal. Grundkurserna i elteknik omfattar grundläggande ellära med tillämpningar, och dessa utgör en god grund för övriga eltekniska påbyggnadskurser, som är valbart ämnesinriktade mot någon tillämpning. När det gäller kurser inom EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) omfattar dessa såväl mätning som praktiska lösningar. Gemensamt för kurserna inom området elteknik är att teori och praktiska övningar blandas.

Elteknik, grundkurs T180613   2 dagar
Elteknik, påbyggnadskurs T180614   1 dag
Elteknik för fastighetsskötare, grundkurs T180615   2 dagar
Elteknik för underhållstekniker och mekaniker T180905   2 dagar
Elanläggning T180906   2 dagar
Elmotorer och varvtalsstyrning T180616   1 dag
EMC, grundkurs T180617   1 dag
EMC, jordning och skärmning T180618   1 dag
EMC, avstörningsteknik T180619   1 dag
EMC, elkapslingsteknik T180620   1 dag
EMC, filterteknik T180907   1 dag
EMC-direktivet och harmoniserade standarder T180908   1 dag
Potentialutjämning T180909   1 dag

 

El- och maskinsäkerhet

Inom ämnesområdet El- och maskinsäkerhet finns kurser anpassade för många olika yrkesroller, t.ex. produktionspersonal, underhållstekniker, konstruktörer, elektriker, m.fl. Det är framförallt anpassningen till verkliga situationer och elutrustning, vanligt förekommande inom respektive yrkeskategori, som skiljer innehållet i kurserna om elsäkerhet. Notera särskilt att kurserna i CE-märkning är uppdelade efter inriktning på maskin respektive elutrustning, vilket innebär att det går att välja enbart den inriktning som önskas.

CE-märkning med inriktning på maskiner T180621   1 dag
CE-märkning med inriktning på elutrustning T180622   1 dag
Skötsel av elektriska anläggningar T180623   1 dag
Maskiners elutrustning T180624   2 dagar
Elinstallationsregler för lågspänning T180625   1 dag
Elsäkerhet, översiktskurs T180626   ½ dag
Elsäkerhet för produktionspersonal T180627   1 dag
Elsäkerhet för underhållstekniker T180628   1 dag
Elsäkerhet för konstruktörer T180629   1 dag
Elsäkerhet för elektriker T180630   1 dag
Elsäkerhetslagen i praktiken T180910   1 dag

 

Energiteknik

Energiteknik är en övergripande benämning på omvandling, transport, lagring och användande av energi. Tillämpningarna kan exempelvis handla om att leda bort överskottsvärme, strömning av fluider eller att pumpa vätskor. Kurserna inom ämnesområdet Energiteknik är framförallt anpassade för utvecklings-ingenjörer, konstruktörer, underhållspersonal, m.fl. I vissa kurser förekommer både teori och praktiska övningar.

Värmeöverföringsteknik, grundkurs T180911   1 dag
Värmeöverföring via kylflänsar T180912   1 dag
Strömningsteknik inriktad på vätskor, grundkurs T180913   1 dag
Strömningsteknik inriktad på gaser, grundkurs T180914   1 dag
Pumpteknik inriktad på vätskor, grundkurs T180915   1 dag
Fläktteknik, grundkurs T180916   1 dag

 

Materialteknik

I konstruktionssammanhang kan valet av material vara avgörande för exempelvis hållfasthet, formning och livslängd, men även materialets värmeledningsförmåga och elektriska egenskaper kan vara betydelsefulla. Kurserna inom ämnesområdet Materialteknik är särskilt anpassade för utvecklingsingenjörer, konstruktörer, underhållstekniker, m.fl. I vissa kurser förekommer både teori och praktiska övningar.

Icke metalliska konstruktionsmaterial T180917   1 dag
Metalliska konstruktionsmaterial T180918   1 dag
Metallers formningsegenskaper T180919   1 dag
Metallers värmeledningsförmåga och elektriska egenskaper T180920   1 dag
Korrosion och skydd T180921   1 dag

 

Övrig teknik

Kurserna samlade inom ämnesområdet Övrig teknik är en blandning av klassisk och modern teknik, där olika tekniska inriktningar finns representerade. Dessa kurser är anpassade för flera olika yrkeskategorier och utgår från grundläggande begrepp, vilket innebär att det inte krävs några speciella förkunskaper. I vissa kurser förekommer både teori och praktiska övningar.

PLC, grundkurs T180631   2 dagar
Vibrationsteknik, grundkurs T180632   2 dagar
Bullermätning och bekämpning T180922   1 dag
Trådlös kommunikation T180923   1 dag
Introduktion till digitalisering T180924   1 dag
Digitalisering för ökad eller effektivare produktion T180633   1 dag
Digitalisering för effektivare underhåll T180925   1 dag
Artificiell intelligens, grundkurs T180926   1 dag

 

Ledning

Personlighet

För ledare är det viktigt att ha kunskap om både egen personlighet och vanligt förekommande personlighets-typer. Vilka skillnader finns mellan ledare och följare? Hur kan flera ledare fungera i en och samma grupp? Hur lär vi? Detta är bara några av de frågor som behandlas i kurserna under ämnesområdet Personlighet.

Personkännedom och personlighetstyper L180901   1 dag
Ledare och följare L180902   1 dag
Hur människor lär L180903   1 dag

 

Ledarskap

För dig som är eller kommer att bli en ledare erbjuds här under ämnesområdet Ledarskap kurser med olika innehåll och inriktningar. Är du ny i en ledande befattning finns det särskilda kurser att välja bland. Har du redan kunskaper i ledarskap erbjuds fortsättningskurser med varierande innehåll och inriktningar. Kurserna ger också erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. I flera av kurserna ingår praktiska moment och övningar.

Ny som arbetsledare L180601   2 dagar
Ny som teamledare L180602   2 dagar
Ny som produktionsledare L180603   2 dagar
Ny som chef L180604   2 dagar
Ledarskap, grundkurs L180904   3 dagar
Coachande ledarskap L180605   2 dagar
Situationsanpassat ledarskap L180905   2 dagar
Pedagogiskt ledarskap L180906   1 dag
Agilt ledarskap L180907   1 dag
Förändringsledning L180908   1 dag
Leda utan att vara chef L180606   2 dagar
Projektledarskap L180909   2 dagar
Sätta samman team L180607   2 dagar
Konflikthantering L180608   2 dagar
Ledarskapsutveckling L180609   Offert

 

Projektledning

Arbetar du som projektledare, eller kommer du att göra det? Inom ämnesområdet Projektledning finns kurser framtagna för både dig som inte har varit projektledare tidigare, och för dig som redan har erfarenhet av projektledning. Fokus ligger på att leda projekt, men det kan även förekomma moment som handlar om ledarskap. I flera av kurserna ingår olika praktiska moment och övningar.

Projektledning, grundkurs L180610   2 dagar
Projektledning, fördjupningskurs L180611   1 dag
Tillämpad projektledning, översiktskurs L180910   1 dag
Tillämpad projektledning L180911   2 dagar
Projektledning för specialister L180912   2 dagar
Projektledning i teknikprojekt L180913   2 dagar
Projektledning i förändringsprojekt L180914   2 dagar
Agil projektledning L180915   1 dag
Projektbeskrivning och uppföljning L180916   1 dag
Projektsamordning L180917   2 dagar
Projekteringsledning L180918   1 dag

 

Kommunikation

Inom ämnesområdet Kommunikation finns kurser med fokus på såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Kurserna vänder sig till alla som har behov av att kunna kommunicera och presentera både effektivt och professionellt. I flera av kurserna ingår praktiska moment och övningar.

Presentationsteknik, grundkurs L180612   2 dagar
Mötesteknik och effektiva möten L180613   1 dag
Muntlig presentation inför grupp L180614   1 dag
Kommunikation i projekt L180919   1 dag
Svenska skrivregler och skrivsätt L180920   1 dag
Skriva tekniska rapporter L180615   1 dag
Pedagogik för ledare och lärare L180921   2 dagar

 

Företag och personal

Har du en ledande befattning? Har du personalansvar? Har du ekonomiskt ansvar? Inom ämnesområdet Företag och personal finns kurser som är inriktade på organisering och ledning av såväl företag som personal. Det finns också kurser inriktade på företagsekonomi för vanligt förekommande befattningar, framtagning av offerter, arbetsrätt, etc. I en del av kurserna ingår olika praktiska moment och övningar.

Företagsorganisation L180922   1 dag
Strategiskt ledningsgruppsarbete L180923   1 dag
Strategisk företagsledning i upp- och nedgångar L190801   1 dag
Arbetsrätt i praktiken L180616   2 dagar
Rekryteringsteknik L180617   1 dag
Metoder för kompetensanalys L180924   1 dag
Medarbetar- och utvecklingssamtal L180618   1 dag
Krishantering L180619   ½ dag
Företagsekonomi för chefer L180925   1 dag
Företagsekonomi för projektledare och inköpare L180926   1 dag
Företagsekonomi för ingenjörer och tekniker L180927   1 dag
Offertframtagning L180928   1 dag

 

Arbetsmiljö och hälsa

Att arbetsmiljö och hälsa är viktiga begrepp är troligtvis ingen större nyhet för någon, men hur uppdaterad är du på vad som verkligen gäller? Hur hanteras och förebyggs stress? Hur kan Flow göra oss mer kreativa och engagerade i utmanande uppgifter? Det finns lagkrav om arbetsmiljöer, som företag och organisationer måste känna till och följa, därför är det en god idé att ständigt vara uppdaterad. Följande arbetsmiljörelaterade kurser inom ämnesområdet Arbetsmiljö och hälsa bör utgöra en god kunskapsmässig bas, och är lämpade för flera olika yrkesbefattningar. I en del av kurserna ingår olika praktiska moment och övningar.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P och BAS U) L180620   1 dag
Bättre arbetsmiljö (BAM) L180621   3 dagar
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) L180622   1 dag
Arbetsmiljö för chefer L180623   1 dag
Arbetsmiljöteknik, grundkurs L180624   2 dagar
Farlig strålning i arbetsmiljöer L180929   1 dag
Stresshantering L180625   1 dag
Effektivare arbete i Flow L180930   ½ dag

 

Inköp

I rollen som inköpare är det viktigt att veta vilka krav som bör ställas dels på leverantören, dels i den egna organisationen, och vilka rättigheter köparen faktiskt har. Vilket avtal bör väljas eller skrivas, vilka delar bör en kravspecifikation innehålla och hur ska den utformas för att också fungera som ett självklart underlag för leveransgodkännande? Kurserna inom ämnesområdet Inköp ger svar på dessa frågor och många fler.

Beställarkompetens L180626   1 dag
Leverantörsbedömning L180931   1 dag
Leverantörsuppföljning L180932   1 dag
Skriva eller välja avtal L180627   1 dag
Ta fram kravspecifikation L180628   1 dag
Leveransgodkänna L180629   1 dag
Avtals- och köprätt vid offert och order L190802   1 dag

 

Produktion

Produktionsteknik

En effektiv produktion är kanske inte enbart eftersträvansvärd utan troligtvis även en av framgångsfaktorerna hos många producerande företag, men hur kan produktionen effektiviseras och vilka är verktygen? Kurserna inom ämnesområdet Produktionsteknik är inriktade på att belysa viktiga aspekter, som utgör grunden till en effektiv produktion, och att lyfta fram användbara verktyg. Här finns kurser inom Lean Production, metoder att mäta och analysera värdeflöden samt verktyg för effektivisering av produktionsflöden. Kurserna är tänkta för bl.a. produktionsingenjörer och produktionschefer, men även för annan produktionspersonal. I flera av kurserna ingår olika praktiska moment och övningar.

Lean Production, grundkurs P180601   2 dagar
Värdeflödesanalys P180602   1 dag
Metoder för effektiv stopptidsuppföljning P180901   1 dag
Effektivisera produktionsflöden P180603   1 dag
5 S för administratörer P180604   1 dag
5 S för produktionspersonal P180605   1 dag

 

Kvalitet

Kvalitetssäkring av producerade produkter och tjänster är inte sällan av betydande vikt för bl.a. företagets lönsamhet och överlevnad. Att som kvalitetsansvarig eller utvecklingsingenjör ha kännedom om kända metoder för kvalitetssäkring, test och verifiering kan vara värdefullt vid val av lämpliga metoder. Inom ämnesområdet Kvalitet finns kurser som behandlar dessa frågeställningar, men också verktyg för bl.a. upprätthållande av företagets kvalitetssystem.

Metoder för teknisk kvalitetssäkring P180902   1 dag
Metoder för test och verifiering av programvara P180903   1 dag
Metoder för test och verifiering av elektronik P180904   1 dag
Metoder för test och verifiering av mekatronik P180905   1 dag
Metoder för test och verifiering av maskiner P180906   1 dag
Framtagning av användarinstruktioner och manual P180907   1 dag
Internrevision av kvalitetssystem P180606   1 dag
Tillämpad statistik P180908   1 dag

 

Förbättringsmetoder

Hur väl ett företag än fungerar uppkommer sannolikt, förr eller senare, problem, avvikelser eller fel, som bör behandlas strukturerat och systematiskt för att inte förvärras. Inom ämnesområdet Förbättringsmetoder listas några kurser som bl.a. tar upp metoder för problemlösning, analys av feleffekt och hantering av både avvikelser och reklamationer. Även verktyg för reduktion av ställtid och statistisk försöksplanering erbjuds i kurser. Kurserna är framtagna för kvalitets-, produktions- och underhållspersonal.

Problemlösningsmetoder, grundkurs P180607   2 dagar
Statistisk försöksplanering, grundkurs P180608   2 dagar
Feleffektanalys (Failure Mode and Effect Analysis) P180609   1 dag
Avvikelse- och reklamationshantering P180610   1 dag
Ställtidsreduktion P180611   1 dag
Eliminering av flaskhalsar P190801   1 dag
A3-metoden P180909   1 dag
Grundorsaksanalys (Root Cause Analysis) P180910   1 dag
Förbättringsmetoder P190802   1 dag

 

Underhåll

Ett aktivt och fungerande underhåll är ofta en viktig framgångsfaktor för att kunna nå hög tillgänglighet i produktionsmaskiner. Tillståndsbaserat underhåll och E-underhåll är begrepp som dyker upp i olika sammanhang, men vad uppnås med dessa underhåll? Vad ska det förebyggande underhållet omfatta? Hur väljer man underhållsstrategi? Hur bestäms funktionssäkerheten? Kurserna inom ämnesområdet Underhåll är framtagna i syfte att fokusera på delar, som utgör grunden till ett fungerande underhåll, och att ge kunskaper som kan effektivisera och lyfta både förebyggande och avhjälpande underhåll. Målgruppen är framförallt underhållspersonal i olika befattningar. I flera av kurserna ingår praktiska moment och övningar.

Underhållsteknik, grundkurs P180911   2 dagar
Strategier för underhåll P180912   1 dag
Funktionssäkerhet i underhåll P180913   1 dag
Livscykelkostnadsanalys P180914   1 dag
Tillståndsbaserat underhåll P180915   1 dag
E-underhåll P180916   1 dag