maj

6

Leasing av mobilt system för stopptidsmätning

Vi erbjuder numera vårt mobila maskinuppföljningssystem i ett leasingpaket. Det innebär att du som kund inte behöver investera i utrustning, utan enbart ta del av resultatet. I leasingpaketet ingår även fri rapportframtagning, för bekvämt och maximalt utnyttjande.

Kortfattat går det till på följande sätt:

  • Du bestämmer vilken eller vilka maskiner som skall följas upp
  • Vi kommer och installerar systemet
  • En kortare handhavandeutbildning sker på plats i er miljö
  • Vi analyserar insamlad data och skickar rapporter till er
  • Vi kan även erbjuda att ge förslag på förbättringsåtgärder

Kontakta oss på info@bluecenter.se för mer information och prisuppgifter.

RSS Feed

« | »