Support

Vid köp av våra produkter ingår en begränsad komma-igång-support och ett serviceavtal, som normalt gäller under första året. Önskas tilläggstjänster eller förlängning efter första året kan vi erbjuda ett anpassat support- och serviceavtal, vilket innebär en extra trygghet.

Vi erbjuder support- och serviceavtal på tre olika nivåer:

  • Standard extra
  • Standard
  • Budget

Innehållet i respektive support- och serviceavtal består dels av en allmän del dels en valfri del. Det som huvudsakligen skiljer mellan de tre nivåerna är antalet ingående tjänster och prioritet för inrapporterat ärende. Vi sätter alltid samman ett support- och serviceavtal tillsammans med kunden, för att så långt som möjligt tillmötesgå olika krav och önskemål. När innehållet är fastställt tar vi fram en offert på avtalet.

Kontaktinformation för supportärenden finns att hitta under fliken ”Kontakt”.